This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

Have you ever wondered why ants are everywhere and thriving? I guess that’s partly because they practice a form of leadership that many managers dread, namely distributed leadership.

Ants send scouts away to seek out new sources of food and when a particular scout finds a delicious morsel, it runs back and informs the colony. This scout leads a searching party back to the right spot, but do you think that the same ant leads the party on the way back home? No, not necessarily. Ants are self-organizing and great at distributing tasks.

What about you as leader? Do you encourage self-organization in your company or do you prefer to keep your hands on the reigns at all costs? True, managing involves controlling, but leading involves letting the most capable employees take the lead and get things done.

Maybe you are not ready to take over the world as the ants are, but are you ready to take on the world by means of distributed leadership?

—–

Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor myrer trives og findes overalt? Jeg tror, det er dels fordi de udøver en form for lederskab, som mange ledere frygter, nemlig distribueret lederskab.

Myrer sender spejdere væk for at søge nye fødekilder, og når en bestemt spejder finder et lækkert måltid, løber den tilbage og informerer kolonien. Denne spejder leder et eftersøgningshold tilbage til det rigtige sted, men tror du, at den samme myre fører holdet på vej hjem? Nej, ikke nødvendigvis. Myrer er selvorganiserende og dygtige til at uddele opgaver.

Hvad med dig som leder? Opfordrer du selvorganisering i din virksomhed, eller foretrækker du at hænge i tøjlerne for enhver pris? Ganske vist svarer dét at forvalte til at have kontrol over tingene, men ledelse indebærer at lade de mest kompetente medarbejdere føre an og få tingene gjort.

Måske er du ikke klar til at overtage verden som myrerne er, men er du klar til at gribe efter verden ved hjælp af distribueret lederskab?

—–

¿Te has preguntado alguna vez por qué las hormigas prosperan y están en todas partes? Supongo que eso se debe en parte a que practican una forma de liderazgo que muchos gerentes temen, a saber, el liderazgo distribuido.

Las hormigas envían exploradores a buscar nuevas fuentes de alimento y cuando un explorador en particular encuentra un bocado delicioso, corre hacia atrás e informa a la colonia. Este explorador dirige a un grupo de búsqueda de vuelta al lugar correcto, pero ¿crees que la misma hormiga lidera el grupo de regreso a casa? No, no necesariamente. Las hormigas se autoorganizan y son ingeniosas al distribuir tareas.

¿Y tú como líder? ¿Fomentas la autoorganización en tu empresa o prefieres mantener las riendas a toda costa? Es cierto que administrar implica controlar, pero liderar implica dejar que los empleados más capaces tomen la delantera y hagan el trabajo.

Tal vez no estás listo para dominar el mundo como lo están las hormigas, pero ¿estás listo para enfrentarte al mundo mediante un liderazgo distribuido?

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.