This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

Bees are awesome and untiring navigators, but in some places they are unintentionally destroying their hives by gathering poisoned nectar. These harmful toxins from systemic pesticides are wreaking havoc in beehives all over the world.

Something similar is taking place in certain workplaces. Managers and employees are unintentionally poisoning the good atmosphere at work by bringing in negativity and a complaining attitude.

Can you think of some colleagues who fit that profile? What can they do to counteract those two toxic habits? They need to identify the sources of these two destructive dispositions. Is it stress, family problems, dissatisfaction?

Bees can do very little about changing the source of their poisoned nectar, but we hope that our dear colleagues find the root of the problem and deal with it before the good atmosphere of a whole department gets ruined.

—–

Bier er fantastiske og utrættelige navigatører, men nogle steder ødelægger de utilsigtet deres bistade ved at samle forgiftet nektar. Disse skadelige toksiner fra systemiske pesticider forårsager ødelæggelse hos bikuber over hele verden.

Noget lignende finder sted på visse arbejdspladser. Ledere og medarbejdere forgifter utilsigtet den gode stemning på arbejdspladsen ved at bringe negativitet og en klagende indstilling med sig.

Kan du komme i tanke om nogle kolleger, der passer denne profil? Hvad kan de gøre for at modvirke disse to giftige vaner? De er nødt til at identificere kilderne til disse to destruktive tilbøjeligheder. Er det stress, familieproblemer, utilfredshed?

Der er meget lidt bier kan gøre for at holde op med at samle nektar fra forgiftede kilder, men vi håber inderligt, at vores kære kolleger kan finde roden til problemet og gøre noget ved det, før den gode stemning i en hel afdeling bliver ødelagt.

—–

Las abejas son navegantes increíbles e incansables, pero en algunos lugares están destruyendo involuntariamente sus colmenas cuando recolectan néctar envenenado. Estas toxinas dañinas de los pesticidas sistémicos están causando estragos en las colmenas de todo el mundo.

Algo similar está ocurriendo en ciertos lugares de trabajo. Los gerentes y empleados están envenenando involuntariamente el buen ambiente en el trabajo al traer consigo negatividad y una actitud de queja.

¿Puedes pensar en algunos colegas a quienes le aplica ese perfil? ¿Qué pueden hacer para contrarrestar esos dos hábitos tóxicos? Necesitan identificar las fuentes de estas dos disposiciones destructivas. ¿Es estrés, problemas familiares, insatisfacción?

Las abejas pueden hacer muy poco para dejar de recolectar néctar de fuentes envenenadas, pero esperamos que nuestros queridos colegas encuentren la raíz del problema y lo resuelvan antes de que la buena atmósfera de un departamento entero se arruine.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.