This article is written by Juan Kanty Suriel, Cand.mag. in English & Business Communication & specialist in organization, management & business culture. The following article is published in english, danish and spanish.

Stakeholder
relations can be very complicated, especially for multinationals that do not
possess a strong foothold on the local market. The advent of social media has
given a voice to stakeholders that did not have much influence on companies
before. Consequently, the definition of ‘stakeholder’ has been expanded
significantly.

Some social
issues have put the commitment to the tenets of corporate social responsibility
of some companies to the test. The resulting clashes could have been avoided if
the involved companies had cultivated good stakeholder relations where both
parties benefited.

Let me
illustrated it with the symbiosis between dairying ants and aphids. You might
think that this is a bit creepy, but just bear with me and focus on the
characteristics of this relation. Dairying ants protect aphids from their
natural predators and in return, aphids provide the ants with honeydew. The
ants milk the aphids by gently stroking them with their antennae. The point?

Companies do
well in cultivating stakeholder relations that resemble mutualistic
associations. That implies that companies should not only concentrate on how
they can profit from their stakeholders, but also give attention to enabling
their stakeholders to benefit from their corporate operations. That involves
protecting the interests of stakeholders and engaging in social activities that
prove that they honestly want to live up to their social responsibility.
Remember: ants don’t beat the honeydew out of the aphids. They gently stroke
them. When companies treat their stakeholders with care, they get more
“honeydew” than they ever dreamed of.

—–

Forholdet til virksomhedens
interessegrupper kan være meget kompliceret, især for multinationale
virksomheder, som ikke har et stærkt fodfæste på det lokale marked. De sociale
mediers fremkomst har givet stemme til interessenter, som ikke før havde haft
særlig stor indflydelse på virksomheder. Derfor er definitionen af
’interessent’ blevet udvidet betydeligt.

Nogle sociale spørgsmål har sat
nogle virksomheders tilslutning til principperne om sociale ansvar på prøve. De
resulterende sammenstød kunne have været undgået, hvis de involverede
virksomheder havde dyrket interessentrelationer, som kom begge parter til gavn.

Lad mig illustrere det med symbiosen
mellem havemyrer og bladlus. Du synes måske, at det er lidt ulækkert, men bare
vær tålmodig med mig og fokusér på det, der kendetegner deres forhold.
Havemyrer beskytter bladlus fra deres naturlige fjender. Som tak får myrerne
honningdug af bladlusene. Myrerne mælker bladlusene ved forsigtigt at ae dem
med deres følehorn. Pointen?

Virksomheder klarer sig bedre, når
de dyrker gode interessentrelationer, der minder om et mutualistisk forhold.
Det indebærer, at virksomheder ikke kun skal koncentrere sig om, hvordan de kan
profitere på deres interessenter, men også være opmærksomme på at sætte deres
interessenter i stand til at drage nytte af deres virksomhed. Det indbefatter,
at man beskytter interessenternes sociale interesser og engagere sig i
samfundsmæssige aktiviteter, som viser, at de ærligt ønsker at leve op til
deres sociale ansvar. Husk på, at myrer ikke banker honningduggen ud af
bladlusene. De aer dem nænsomt. Når virksomheder behandler deres interessenter
med omhu, da får de mere “honningdug”, end de nogensinde har drømt
om.

—–

Las
relaciones con las partes interesadas de una empresa pueden ser muy
complicadas, especialmente para las multinacionales que no cuentan con un
sólido punto de apoyo en el mercado local. El advenimiento de las redes
sociales ha dado una voz a las partes interesadas que antes no tenían mucha
influencia en las compañías. En consecuencia, la definición de ‘parte
interesada’ se ha ampliado significativamente.

Algunos
problemas sociales han puesto a prueba el compromiso de algunas empresas con
los principios de responsabilidad social corporativa. Las disputas resultantes
se podrían haber evitado si las compañías involucradas hubieran cultivado
buenas relaciones con las partes interesadas de modo que ambas partes se
beneficiaran.

Déjame
ilustrarlo con la simbiosis entre las hormigas lecheras y los pulgones. Podrías
pensar que esto es un poco repugnante, pero sé paciente conmigo y concéntrate
en las características de esta relación. Las hormigas lecheras protegen a los
áfidos de sus depredadores naturales y, a cambio, los pulgones les proporcionan
mielato a las hormigas. Las hormigas ordeñan los pulgones acariciándolos
suavemente con sus antenas. ¿El punto?

A las
empresas les va bien cuando cultivan relaciones con partes interesadas que se
asemejan a asociaciones mutualistas. Eso implica que las empresas no solo deben
concentrarse en cómo pueden lucrarse de sus partes interesadas, sino que
también deben prestar atención a la manera en que sus interesados se benefician
de sus operaciones corporativas. Eso incluye proteger los intereses de las
partes interesadas y participar en actividades sociales que demuestren que
honestamente desean cumplir con su responsabilidad social. Recuerda que las
hormigas no golpean a los áfidos para extraer el mielato. Los acarician
suavemente. Cuando las empresas tratan a sus partes interesadas con cuidado,
obtienen más “mielato” de lo que jamás habían soñado.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.